Pga spasmer/kramper i hals, tar jeg 5 mg valium pr dag. Er så deprimert, vurderer cipralex. Har det noen konsekvens for bilkjøring?

Kvinne, 63 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Ciperalex har ingen fastsatt grense for hva du kan bruke, hvor mye du kan bruke og når du kan bruke, og samtidig oppfylle generelle helsekrav til å inneha førerkort.

Vi vet ikke nok om din situasjon til å gi et klart svar på om du oppfyller helsekravet til førerkort, men du finner regelverket i Førerkortveilederen. Du kan også spørre legen som skriver ut Valium, og potensielt Cipralex, hva dette vil bety for deg.