Vedr sp.mål Kannaway lovlig.

Kannaway sine produkt går ikke som legemiddel, men som næringsmiddel. Og ettersom produktene da også er helt fri for THC er det fullt lovlig å benytte privat.

Hilsen anonymisert

Mann, 40 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Cannabis er klassifisert som legemiddel på Urtelisten:

§ 4. Urtelisten

«Urter er legemidler. Dette gjelder likevel ikke urter som i det følgende er merket med H (handelsvare). Urter som under er merket med L og LR er klassifisert som henholdsvis legemiddel og reseptpliktig legemiddel.»

Cannbabis og cannabisarter (unntatt frø) er der klassifisert som legemiddel og merket LR.

Legemiddelverket sier følgende om CBD-produkter: «Det finnes ingen godkjente legemidler med CBD i Norge (legemidlet Sativex inneholder også betydelige mengder THC). Leger som ønsker å bruke CBD i behandling av sine pasienter, kan søke om å få bruke utenlandske produkter med CBD på godkjenningsfritak».

Utover dette er står reglene for privatimport av CBD på denne siden hos Statens legemiddelverk. Kort sagt er det ikke tillat som privatperson å importere reseptpliktige legemidler via post til Norge (selv om man har resept på det aktuelle legemiddelet).

Lovverket er nå under vurdering, men slik vi forstår dette er det per dags dato ikke lov å importere CBD (selv uten THC). Vi er imidlertid ikke jurister, så ønsker du en vurdering kan du kontakte en jurist eller legemiddelverket på e-post: privatimport@legemiddelverket.no.