brukes det fortsatt amfetamin i ritalin?

Mann, 22 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Nei, amfetamin er ikke, og har aldri vært, i Ritalin. Virkestoffet i Ritalin heter metylfenidat, og metylfenidat har mange fellestrekk med amfetamin, men er kjemisk sett et helt annet stoff.

Du kan lese mer om Ritalin i Felleskatalogen.