Eneste kur mot alkoholisme, er total avholdenhet. Innebærer det at også lettøl må unngås? Er det lave alkoholinnholdet (2,2 %) nok til å få en alkoholiker til å «tenne»?

Kvinne, 67 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Ja, dersom man har eller har hatt et problematisk forhold til alkohol, bør også lettøl unngås. Selv om det er snakk om forholdsvis lave mengder alkohol, vil man fremdeles kunne oppnå rusvirkning av lettøl, sett at man drikker mange nok og raskt nok. Derfor bør vedkommende holde seg til helt alkoholfri drikke, dersom man ønsker å unngå «tenning». Det skal riktignok litt til for å bli full på lettøl, men det kan gi tilstrekkelig promille til at man sprekker, og føler en sterk trang for å innta drikke med en høyere alkoholprosent.