Hei, har fått beskjed fra legen at kan ta 8 paracet på 1 mg på døgnet eter min små operasjon? er den normalt synes du?
Mvh
[anonymisert]

Mann, 34 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi går ut ifra at du mener 1 gram og ikke 1 mg.

Viser til Felleskatalogens anbefalinger om dosering av Paracet: Voksne og barn >40 kg (12 år): 1-2 tabletter à 500 mg eller 1/2-1 tablett à 1 g 3 ganger i døgnet.

I følge helsebibliotekets info-side om Paracetamolforgiftning,  skal ikke den anbefalte dosen for en voksen overstige 4 gram i en 24-timers periode. Enhver mengde mer enn dette kan være giftig.

Vi anbefaler at du forhører deg med legen om hva som ligger bak den anbefalingen. Du kan også ringe Giftinformasjonen 22 59 13 00 for mer informasjon om paracetamolforgiftning.