Kommer xanax på urinprøve som tester for ecatasy?

Mann, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Xanax (Xanor) er ikke ecstasy, og gir ikke utslag hvis det kun er ecstasy det testes for. Er det derimot en vanlig rusprøve (som tester for alle de vanligste stoffene) kan du teste positivt på Xanax (benzodiazepin).