Hei, jeg har fått 50 stk vival 5 mg av legen.

Jeg skal/kan (?) bruke 1-2 tab om KVELDEN ifbm søvn. Dvs min 8 t før bilkjøring. Legen sa null om bilkjøring, men på apoteket sa de at man kunne kjøre bil dagen etter på forutsatt opplagt og 8 t søvn og Inntil 10 mg som resepten sier.

Stemmer det? (På toppen av dele hele er legen nå borte på 3 uker ferie…!)

(Om dette er så strengt må legen skjerpe seg)

Kvinne, 32 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det er legens plikt å informere deg om reglene for medisinbruk og bilkjøring. Dersom legen ikke gjør det, har h*n kanskje glemt det, er er ikke klar over hvilke regler som gjelder. Her er utkast av veilederen for helsekrav til førerkort (det er den legen din burde brukt):

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under følgende forutsetninger:

  • Legemiddelbehandlingen må ikke utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved langvarig behandling anbefales det at dette vurderes regelmessig og minst hvert halvår.
  • Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.

Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam eller oksazepam til kjøring kan skje.

Dette betyr at du kan bruke inntil 10 mg diazepam i døgnet under forutsetning av at du ikke bruker andre vanedannende legemidler og at du er stabil (se punktet over). Som du ser av forskriften, det er ingen fastsatt grense for tidsintervall fra inntak av diazepam til kjøring kan skje. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du er skikket til å kjøre når du setter deg i bilen.

Du kan vurdere å snakke med legen (når h*n er tilbake) om det kan være lurt å få et skriv på at du er under behandling med Valium.