Når skal rusmisbrukerne politiet pleide å dra med ut i Maridalen og banke opp få en unnskyldning? Er deres menneskerettigheter like mye verdt som homofile ja eller nei? Alle vet at dette har skjedd, det er bare et spørsmål om tid før det kommer for en dag. Hele Oslo vet det

Kvinne, 45 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er et politisk spørsmål som vi i Rustelefonen ikke tar stilling til. Vi oppfordrer deg til å stille spørsmålet til politiet.  Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske, og de skal gjelde alle. Vi ønsker deg en god pride!