Er det noen ulemper ved å ikke drikke alkohol, og hvilke skader kan du få av alkohol.

Mann, 16 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ulemper ved å ikke drikke alkohol

Ja, det kan det være. Det er ingen ulemper for helsen. Kroppen og hjernen er veldig takknemlige for slippe alkohol. Men, det kan vær en ulempe rent sosialt. I en del tilfeller er alkohol et slags sosialt lim. Folk drikker litt (noen en del mer) for å bli modigere, mer sosiale, lettere komme i kontakt med andre mennesker. Dersom de fleste rundt på en fest eller en annen sosial samling drikker, kan det nok oppleves som en ulempe å ikke drikke. Utover dette er det egentlig ingen ulemper ved å ikke drikke alkohol.

Skader kan du få av alkohol

våre sider om alkohol finner du alt du trenger av informasjon om skader.