Hei, jeg bruker pga nevropati 3ggr daglig 50 mg tramadol.

I tillegg 15 mg sobril om kvelden (!) ved behov.

Jeg har skjønt på lege at dette er ok ift bil, men for sikkerhets skyld – hva sier dere?
Han har presisert at dosering må være slik som dette for å være lovlig ift bil. Dvs 3 daglige doser tramadol og evt en nattlig dose Sobril. (Jeg kan ta 1 ekstra dose tramadol, men må da vente 8 t før kjøring. Dette har heldigvis ikke vært nødvendig)

NN

Kvinne, 28 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke sakkyndige helsepersonell i førerkortsaker. Det er den som skriver ut legemidler som skal informere deg om reglene. Og det er du som sjåfør som skal sørge for å være skikket til å kjøre.

Slik vi leser veileder til helsekrav førerkort, skal dette være i orden (forutsatt at du er «stabil» på legemidlene). «Stabil» betyr i følge veilederen at du bruker legemidlene fast i mer enn 7 dager sammenhengende.

Hvis legen du refererer til er den som skriver ut medikamentene, burde du forholde deg til det. Men altså i tillegg alltid selv sørge for å være skikket til å føre bil.

Du kan lese mer her: