Tok pethprøve etter 5 ukers 100 % avholds. Prøven viste 0,05, hvorfor er den ikke 0,00?

Kvinne, 54 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette bør du egentlig snakke med en farmakolog om, eller be legen din om en forklaring.

Personer med nedsatt leverfunksjon kan ha noe forlenget påvisningstid etter avsluttet drikking. Hvis dette gjelder deg, kan det være en mulig forklaring.

Det er lave verdier du har, og de vil trolig komme ned i null dersom du fortsetter å være avholdende. Verdier under 0,03 er forenlig med avhold.