Stoppet på motorsykkel med narkotika i blodet, hva er konsekvensene?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei!
Jeg er en 17 år gammel gutt som ble stoppet med narkotika i blodet, på lett motorsykkel med passasjerer uten lappen. Hva er konsekvensene for dette lovbruddet?
Mvh Anonymus

Mann, 17 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Her kan du i prinsippet straffes etter flere paragrafer på én gang: kjøring i ruspåvirket tilstand, bruk av illegale rusmidler og føring av motorvogn uten sertifikat.

Når det gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand, vil strafferammen avhenge av hvor mye narkotika du faktisk hadde i blodet. Dette vil fremgå på en analyse av blodprøven. I Norge finnes det tre ulike straffenivåer: kjøring med alkoholpromille på 0,2 eller mer; alkoholpromille på 0,5 eller mer; og alkoholpromille på 1,2 promille eller mer. Når det gjelder narkotiske stoffer, bruker man en omregningstabell for å se hva konsentrasjonen av et narkotisk stoff i blodet tilsvarer i alkoholpromille. Strafferammene er beskrevet i Vegtrafikkloven, se særlig § 22 og § 31. Der står det bl.a. også at dersom du tidligere er dømt for trafikkrelatert lovbrudd, vil straffereaksjonene kunne være strengere enn ellers.

Når det gjelder bruk av illegale rusmidler, straffes dette vanligvis etter Legemiddelloven § 31, annet ledd: «Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler«. Noen ganger velger riktignok politiet å gjøre et unntak fra dette så lenge du er under 18 år, hvor du får tilbud om ruskontrakt (dvs. regelmessige urinprøver), som innebærer at dersom du gjennomfører prøveperioden uten å teste positivt på narkotika, unngår du denne straffereaksjonen.

Når det gjelder føring av motorvogn uten sertifikat, straffes dette etter Vegtrafikkloven § 24 og § 31. Strafferammen lyder på «bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud«. Hvorvidt det i tillegg er straffbart å ha en passasjer når du kjører uten førerkort er vi dessverre usikre på.

Vi kan dessverre ikke si konkret hvilken straffereaksjon du kan forvente – det blir opp til politiet (evt. rettssystemet) å vurdere. Som nevnt vil bl.a. resultatet av blodprøven ha stor betydning. Men det er i hvert fall sannsynlig at du får utsettelse på førerprøven, et forelegg (bot + anmerkning på rullebladet), og at det kan være en risiko for fengselsstraff. Vi anbefaler at du har kontakt med politiet dersom du ønsker innsyn i din sak, og du kan jo vurdere om du bør alliere deg med en advokat/jurist.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.