Hva er kokain, alkohol og cannabis? Kan du forklare det med litt enkle ord. Hvilken konsekvenser kan ungdommer i alderen 15/16 få ? Hva skjer om man blir tatt med stoffene eller middelen

Kvinne, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Kokain, alkohol og cannabis er tre ulike rusmidler. Dersom du bruker et av disse stoffene får du en rus, og rusen er ganske forskjellig mellom de tre stoffene. Vi anbefaler at du leser våre faktasider om kokain, alkohol og cannabis – der forklarer vi litt om de ulike stoffene, og hva som er viktig å vite om dem.

På faktasidene vil du også kunne lese om hva som er mulige bivirkninger og skadevirkninger av de ulike stoffene, og på den måten vet du også hvilke konsekvenser man kan få (uansett alder). Men generelt er det jo ofte slik at ungdom har en større risiko enn voksne når det gjelder bruk av rusmidler, hovedsakelig fordi ungdom har mindre erfaring, og fordi ungdom fremdeles er i utvikling både fysisk og psykisk. I tillegg er det jo også slik at folk er forskjellige, folk bruker rusmidler på ulike måter, og folk kan få ulike typer konsekvenser avhengig av hvordan de bruker de aktuelle stoffene. Derfor finnes det egentlig ikke et kort fasitsvar på det spørsmålet, men snarere mange mulige svar.

Kokain og cannabis er per dags dato forbudt å bruke og besitte. Det betyr at hvis man blir tatt med disse stoffene, får man en straff. Den vanligste straffen for besittelse av mindre mengder er et forelegg, det vil si en bot og en anmerkning på rullebladet. Men dersom man blir tatt for dette og er under 18 år, hender det ofte at politiet heller tilbyr en ruskontrakt, hvor man får tilbud om å regelmessig levere urinprøver i en bestemt periode, hvor man unngår straff dersom man gjennomfører perioden uten å teste positivt.