Har tatt Rivotril jevnlig siden 2014. Har nå fått beskjed om å ikke kjøre bil. Har 2 til 4 tabletter hver kveld. Når kan jeg egentlig kjøre bil? På glasset står det 0,5 mg.

Mann, 29 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det du har fått beskjed om er riktig. Helsekravene til førerkort er ikke oppfylt ved bruk av Rivotril, uavhengig av dose. Vi anbefaler deg å snakke med legen om hvordan du kan løse dette. Et alternativ er å bytte til et benzodiazepin og et bruk som er forenelig med helsekravene. Hvilke disse er kan du lese her på vår side om helsekrav til førerkort. Om det blir aktuelt å trappe ned på Rivotril eller bytte over til annet medikament, bør du få hjelp av lege.