hvor farlig er Kokain LSD, MEFETAMIN OG AMFETAMIN . Kan dere rangere de 4 narkotiske stoffene ???

Mann, 54 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er dessverre ikke mulig å rangere disse rusmidlene helt konkret. Grunnen til det, er at hvor skadelig et stoff kan være, ikke kun kommer an på stoffets egenskaper i seg selv, men også hvem som bruker det, hvordan det brukes, hvor ofte det brukes, hvor store doser som brukes, og mye mer. Derfor må alle slike rangeringer tas med en stor klype salt. Husk også at ulike stoffer kan være skadelige på ulike måter, så det vil også komme litt an på hva du mener med «farlig».

Det betyr riktignok ikke at ingen har forsøkt å rangere stoffene etter skadepotensiale. En ganske kjent artikkel er skrevet av prof. David Nutt, som bl.a. er sitert i denne artikkelen (selve studien ligger bak en betalingsmur). Han forsøkte å vurdere hvor skadelig stoffene er ut ifra skade på brukeren selv, og skader på personene og omgivelsene rundt brukeren. Ifølge hans rapport, kan stoffene du nevner rangeres som følger (fra mest til minst skadelig): metamfetamin, kokain, amfetamin, LSD.