fikk bedskjed at min peth verdi var på 1,8. Hvor lang tid kan jeg regne med at det tar før den er tilbake på 0,3 igjen uten alkohol ?

Kvinne, 50 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Har du et høyt alkoholforbruk vil PEth-verdien vanligvis halveres hver 3. – 5. dag etter avsluttet drikking, men den individuelle variasjonen i halveringstid kan være stor. Ved alkoholavhold forventes PEth-konsentrasjonen likevel å synke fra prøve til prøve ved gjentatt prøvetaking.