Hei. Lege inndro førerkortet mitt i 6 mnd grunnet alkoholmisbruk. Jeg gikk til ukentlige kontroller i 6 mnd, og fikk førerkort tilbake for ett år. Ved legetime for ny helseattest etter ett år ble det tatt PEth test. Jeg er veldig nervøs for at denne testen vil vise for høy PEth verdi, og det er 11 angstfulle dager å vente til legetime og svar på testen. Jeg drakk fem øl 10 dager før testen. En ordentlig fyllekule 4 dager før det. Og fyllekule 7 dager før dette igjen. 3 dager på fylla 2 uker før det igjen. Kan dere gi omtrentlig svar på om testen vil vise nivåer innenfor moderat bruk/at jeg får beholde førerkort.
På forhånd tusen takk.

Mann, 43 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er dessverre ikke mulig å gi deg et entydig svar på dette. PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike inntaksmønstre (f.eks. jevnt moderat inntak eller sjeldnere, store inntak). Det er ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk i antall alkoholenheter ut fra en PEth-verdi. Her er generell informasjon om PEth-verdier og alkoholinntak:

PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2-4 ukene før prøvetaking.

De angitte grenseverdiene er ikke skarpe. PEth-analyse bør ses i sammenheng med annen informasjon om prøvegiverens alkoholvaner og bør ikke alene danne grunnlag for negative sanksjoner. Les mer i denne artikkelen fra St. Olavs Hospital.

Hva følgene blir av prøvene kommer ikke bare an på PEth-verdiene, men også på hva slags avtale du har med legen, hvilket skjønn legen bruker osv.