Ikke tatt en eneste pille på 9 dager men føler at noe henger igjen

Mann, 65 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Her vet vi ikke hvilken medisin det er snakk om, samt hvor lenge du har brukt den, så det blir vanskelig for oss å gi deg noen konkrete opplysninger dessverre. Hva vi generelt kan si, er at det er vanlig å oppleve ulike utfordringer i ettertid av å kutte ut en medisin du er vant med å bruke. Du er velkommen til å kontakte oss på nytt med mer utfyllende informasjon, så kan vi forsøke å besvare spørsmålet ditt litt mer presist. Du kan også ta opp dette med legen som skriver ut medisinen.