Hei. Jeg har vært avhengig av parlagin forte flere ganger. Denne gangen har jeg brukt det sammenhengene 11 mnd. Var oppi 8 stykk om dagen nå før jeg kuttet tvert. Har jo vært igjennom disse abstinensene nå flere ganger, men er så ille når det holder på. Jeg er på dag 3 nå med abstinenser, jeg er slapp, sliter med å sove, rennende nese og vondt i kroppen. Trodde det skulle gå over nå snart? Kan ikke huske jeg var så ille i 3 dager når jeg sluttet etter å ha brukt PF i sammenhengene 4 år!?

Kvinne, 31 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Abstinenssymptomer som følge av inntak av korttidsvirkende opioider som Paralgin Forte vil typisk være sterkest 36–72 timer etter siste inntak, og symptomene vil ha avtatt betydelig etter fem døgn.  Hvilke abstinenser du får og hvor sterke de er kan variere ut i fra mange faktorer. For eksempel hvor høy dosen har vært, over hvor lang tid legemiddelet er brukt og helsetilstanden for øvrig. Det er derfor ikke gitt at du vil oppleve abstinensene likt som sist du sluttet.