Har gått på oxycontin i 2 år grunnet en risikofylt sykdom(ganske høye foser) er de noen feks. B preparater som kan dempe abstinenser. Har mistanke om at vival som jeg har prøvd demper abstinensen en der. Er det lurt det?

Mann, 59 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

I noen tilfeller kan det være nyttig å bruke medikamenter ( feks. benzodiazepiner, sovemedisiner, krampestillende o.l) til å dempe abstinenser, men vi kan ikke si om dette vil være nyttig for deg. Hvor lurt det er, kommer an på hvor mye andre medikamenter du trenger/bruker for å dempe abstinenser. Jo mer du bruker av det, jo større er risikoen for å pådra deg en ny avhengighet.

Vi vil derfor anbefale deg så snakke med legen som skriver ut Oxycontin til deg. Legen kjenner til sykdommen din, og kan gi deg råd tilpasset ditt behov. Legen kan også hjelpe deg med en nedtrappingsplan dersom det er aktuelt.