Hvor mange mener dør av mdma hvert år?

Kvinne, 16 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke nøyaktige tall på dødsfall som har sin årsak i MDMA-bruk, men vi vet at det er få som dør av det i Norge hvert år. Det er mulig at mennesker dør som en direkte konsekvens av at de har tatt MDMA, men det er sjeldent. I noen andre land, for eksempel Storbritannia, er dette tallet en del høyere enn i Norge.

Folkehelseinstituttet har laget en statistikk over narkotikarelaterte dødsfall i Norge frem til 2017, som du kan se på hvis du vil. Denne statistikken viser samlede dødsfall fra forskjellige typer rusmidler.