Hei. Min far har Lymfekreft og hadt det i flere år å det preger hans lifskvalitet sterkt.Han sliter med å sove,spise mm. Legene har ikke stort å komme med for å hjelpe. Han har prøvd CBD.olje uten effekt. Hans kreft type blir behandlet med THC olje i utlandet med stor/best virkning framfor skole medesin. Det er et helvete å se han forfaller og lider mm. grunnet den forbanna sykdommen. Jeg kjenner til en eldre kar som også har kreft og bruker denna olja og har fått et helt nytt liv å det er ekstremt tydelig på alle måter. Min fader er 71,så han kan leve en stund til. Han selv er desperat etter å finne noe som kan lindre faenskapet. Ja selvfølgelig er sånn olje ulovelig,men det bryr jeg meg ikke mye om framfor å hjelpe min fader. mvh. Sønn

Mann, 42 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for dere begge. Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen fra Legemiddelverket angående prosedyre for behandling med medisinsk cannabis. Her står det blant annet:

«Spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder mer enn 1 % THC (tetrahydrocannabinol). Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Myndighetene har god oversikt over bruken siden Legemiddelverket godkjenner bruken i hvert enkelt tilfelle. Alle leger som har rett til å forskrive legemidler i gruppe A kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis (f.eks CBD-produkter) som inneholder inntil 1 % THC.»

Du kan også lese mer på nettsidene til Foreningen for Cannabismedisin. De kan også kontaktes på mail.