Jeg forstår at psykoser kan oppstå etter å ha drukket alkohol på antabus.
Kan disse psykosene bli permanente ?
Eventuelt komme som en ettervirkning. ?

Kvinne, 64 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Antabus kan forårsake bivirkninger og i sjeldne tilfeller kan noen oppleve å få psykotiske forstyrrelser, særlig ved for store doser jf. Antabus i Felleskatalogen.

Det nevnes også at «Ved langvarig overdosering oppstår dårlig ånde, svimmelhet og tretthet, samt forvirring med psykotiske gjennombrudd» (avsnitt om overdosering/forgiftning).

Hvis du er redd for bivirkninger vil vi anbefale deg til å rådføre deg med legen eller apoteket om dette.