Jeg bruker noen ganger en halv imovane (halvparten av 7,5 mg) for å få sove. Hvor lenge må jeg vente før jeg kan kjøre bil etterpå?

Mann, 78 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Bruker du inntil 7,5 mg. Imovane sporadisk (av og til) må du vente minst 8 timer før du kan kjøre bil.