Jeg har hørt fra flere hold at små doser av buprenorfin har mer ruspotensial enn store doser buprenorfin . Feks. temgesic på 0,2-0,4 mg versus subutex 2-8 mg. Altså om man ikke er tilvendt stoffet og sniffer i seg en liten dose vil man føle mer eufori enn om man får i seg en stor dose. Stemmer det? Og i såfall hvorfor? Jeg har hatt flere pasienter som har spurt meg om dette, men har ikke hatt tid til selv å finne ut av det.

Hilsen fastlege
Oslo

Mann, 35 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette har vi ikke noe godt svar på, vi har ikke hørt fra brukerne våre om liknende erfaringer (vi får flere spørsmål om Subutex enn om Temgesic). Dersom to like opioidnaive/tolerante personer tar det samme stoffet, høres det veldig merkelig ut om en mindre dose skulle gi mer effekt enn en stor. Dersom det kun er snakk om sniffing (ikke sublingualt), er den eneste mulige forklaring vi kan tenke oss at dine pasienter har sniffet Suboxone (ikke Subutex). Den dårligere effekten vil da ev. være forårsaket av naloksonen i Suboxone.

Det beste vil være å snakke med en farmakolog som jobber innen rusfeltet. SERAF har kanskje noen innspill.