Hvordan har drikke og røykemønsteret blant jenter og gutter utviklet seg de siste 10 årene

Kvinne, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Da anbefaler vi at du sjekker rapporten Ungdata 2018. Fra side 93 finner du et kapittel som handler om rusmidler, hvor du kan finne statistikk over ungdoms bruk av tobakk, alkohol og cannabis.