Er hasj sunnere en alkohol

Mann, 15 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Å si at et av disse stoffene er sunnere enn det andre, blir kanskje litt upresist. Ingen av stoffene regnes for å være spesielt sunne. Men man kan jo f.eks. snakke om hvilket stoff som er minst skadelig. Og der er det litt delte meninger når det gjelder hasj vs. alkohol – noe helt klart fasitsvar finnes nok ikke. Det vil f.eks. komme an på hvem som bruker det aktuelle stoffet, hvordan det brukes og lignende. Men generelt er nok de fleste enige om at et høyt forbruk av alkohol kan være mer skadelig for kroppen enn et høyt forbruk av hasj. Det betyr riktignok ikke at hasj er helt harmløst det heller – f.eks. kan det være belastende for lungene dersom man røyker det, og noen kan oppleve ulike psykiske vansker som følge av hasjbruken.

Du kan jo lese om både alkohol og hasj på våre faktasider, og sammenligne typiske virkninger/bivirkninger av de to.