Jeg er gift med en som har brukt forskjellige narkotiske stoffer, no den siste tiden lurer jeg på om han har begynt på igjen så smått, vingler med armer og bein og virker rastløs, klarer ikke å sitte i ro, er det amfetaminrus, det varer ca en uke til en og en halv….. når han får penger, dette har skjedd nå hver mnd siden jul, hva kan jeg gjøre?

Mvh fortvilet
NN (Spørsmålet er anonymisert. Red.)

Mann, 58 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi kan forstå at dette oppleves som vanskelig for deg.

Vi kan ikke gi et entydig svar på om dette er amfetamin, men det er ikke umulig. Amfetaminrus kjennetegnes blant annet av hevet stemningsleie og økt psykomotorisk tempo (rastløshet). Vanlige symptomer og funn er høy selvfølelse, pratsomhet, rastløshet, nervøsitet, svimmelhet og våkenhet/mangel på søvn. Du kan lese om flere bivirkninger på vår hjemmeside.

Vanligvis varer amfetaminrusen i 3-6 timer, men kan vare lenger ved høyere dose. Rusen kan også opprettholdes lenger ved å stadig innta nye doser.

Vi håper du har noen du kan snakke med om dette. Hvis du ikke har det, kan du kontakte en av disse: