Har dere noen gode grunner til at barn ikke skal starte med narkotika

Kvinne, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er ingen gode grunner til at barn skal starte med narkotika. Alle narkotiske stoffer kan være skadelige, barn og unge mennesker er mer utsatt for skadevirkningene. Nedenfor lister vi opp noen av grunnene til at barn ikke bør starte med narkotika

Om dette er en skoleoppgave, anbefaler vi deg å velge ut et eller noen få rusmidler som du foksuserer på. Da blir det enklere å skrive mer utfyllende på ditt spørsmål. Ta gjerne kontakt igjen om du trenger mer informasjon.