Jeg har vært avhengig av xanax i snart 2 uker og ønsker å slutte så raskt som mulig I frykt for å bli tatt av politiet da jeg har venner som har blitt tatt etter vi var på en fest hvor alle ruset seg. Jeg tar tilsammen 2mg hver dag. Så jeg lurer på hva som kan skje hvis jeg slutter å ta dem umiddelbart eller slutter for raskt?

Kvinne, 18 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vanlige abstinensplager i forbindelse med seponering fra Xanax er hodepine, muskelsmerter, angst, spenninger, søvnforstyrrelser, uro, forvirring og irritabilitet. Mer alvorlige abstinenser kan forekomme, men da etter lengre tids bruk, og av høyere doser. I slike tilfeller er det helt nødvendig med nedtrapping.

Du har ikke brukt Xanax i mer enn 2 uker, og vil ikke ha behov for en lang nedtrapping. En kort nedtrapping kan likevel minske eventuell ubehag ved å slutte. I følge norsk legemiddelhåndbok kan man etter bruk av Xanor (det norske navnet på Xanax) i inntil 4 – 6 uker, nedtrappe over få dager. Hvis du har brukt Xanax over lengre tid, bør du bruke lengre tid på nedtrappingen. Mer info om dette kan du lese i linken over.