Er Temesta avregistrert i Norge?

Mann, 62 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Ja, Temesta er per dags dato på godkjenningsfritak, det vil si at legen må søke om spesiell tillatelse hos legemiddelverket for å få det skrevet ut. Det finnes riktignok andre legemidler i samme kategori (benzodiazepiner) som legen kan skrive ut på vanlig måte.