Er man alkoholiker når det drikkes en gang i uka, men blir full hver gang., eller klarer ikke bare ta et glass og la være med det. handler det om tenning på alkohol, at enn må drikke til en blir full.

Kvinne, 57 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi pleier å unngå betegnelsen alkoholisme/alkoholiker. Det er mer vanlig å kalle det alkoholavhengighet.

Avhengighet er en tilstand som er felles for avhengighetsskapende rusmidler. Her er utdrag fra diagnostiske kriterier som brukes for å sette denne diagnosen (les alkohol der det står stoff):

Avhengighetsyndrom er når en rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Vanligvis har bruker et sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand, og stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser. Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), en gruppe stoffer (f eks opioider) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer.

I motsetning til skadelig bruk krever det en viss tid før et avhengighetssyndrom oppstår. Ulike psykologiske og biologiske fenomener (nevroadaptasjon) som oppstår i et sosialt miljø preget av rusmiddelbruk, øker risikoen for å utvikle og opprettholde et avhengighetssyndrom.

Diagnosen avhengighet

Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året:

Brukeren har