Hvor mye koster det med tobakk og cannabis? Hva er konsekvensene av å bruke disse stoffene? Har du noe statistikk om dødsfall av det? Har du noe info om lover i Norge og andre land ved bruk av disse stoffene? Eller kanskje noe om smugling av f.eks cannabis?

Kvinne, 13 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hvor mye koster det med tobakk og cannabis?

Tobakk koster ca 262 kroner for 50 gram (ca 5 kroner og 24 øre per gram). Cannabis koster fra 100 kroner og oppover per gram (det kommer an på hvor mye man kjøper og hvor man kjøper det).

Hva er konsekvensene av å bruke disse stoffene?

Dette kommer veldig an på hvor mye man bruker. Du kan lese mer om cannabis på våre sider. Helse Norge har mye informasjon om tobakk.

Har du noe statistikk om dødsfall av det?

En norsk undersøkelse viser at hele 6 700 mennesker dør hvert år direkte som følge av tobakk her i landet. Her kan du lese mer. Cannabis regnes ikke som et dødelig rusmiddel i seg selv, men det kan nok gi noe av de samme skadene som tobakk dersom det brukes mye over lang tid (årevis).

Har du noe info om lover i Norge og andre land ved bruk av disse stoffene?

Bruk av tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn.

Bruk av cannabis er regulert av Legemiddelloven. Den sier: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika […].»

Noe om smugling av f.eks cannabis?

Hasj: Mye hasj produseres i Marokko, smugles via Spania, Nederland, Danmark/Sverige til Norge.

Marihuana: produseres i større grad i Norge, men også dette smugles fra både Nederland og andre europeiske land til Norge.