Jeg spør ift kjøring:
Slik jeg har skjønt lege kan jeg med daglig bruk 1 x3 (3ggr daglig med 1 tab) med paralgin forte og en sobril ved behov – Til kvelden for søvn, bruke også inntil 15 mg og deretter sove min. 8 t før kjøring, for så å helt lovlig kjøre bil. Ble det samme som annen sovemedisin som imovane i følge legen.

Stemmer dette?

Kvinne, 56 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi svarer generelt ut fra hva som står i forskriften. Det er din lege som er sakkyndig og som skal informere deg om reglene.

Dersom du bruker to vanedannende legemidler, skal dosen på begge halveres.

Paralgin forte:

Helsekrav oppfylt dersom

Sobril:

Grensen for Sobril er 30 mg hvis du bare bruker det, så 15 mg er maks av hva du kan bruke. Men dette er under under følgende forutsetninger:

«Sove min. 8 t før kjøring, for så å helt lovlig kjøre bil. Ble det samme som annen sovemedisin som imovane i følge legen.»

Forskriften sier ikke helt det samme som legen din. Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam eller oksazepam til kjøring kan skje.Den har derimot et krav om «at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.»

Du kan vurdere å be legen om en nærmere redegjørelse. Legg forskriften fram for legen og spør om hun/han har lest veiledningen.