En person som har startet m antabus og det går fint og har omsorg for barn i 50%…nå krever den andre part å ville ha de mer pga.dette…er dette riktig når personen innser og har tatt tak i det som var et problem? alle foreldre kan vel oppleve ulike problem til tider uten å misste barna sine?

Kvinne, 57 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Dette er dessverre på siden av hva RUStelefonen kan svare på. Vi anbefaler deg å snakke med barnevernet, familievernkontor eller hvem som måtte være involvert i saken. Sammen finner dere nok en løsning som er til det beste for barna det gjelder.