henger alprazlam lenger i urin etter flere dagers inntak

Mann, 50 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er vanlig å anslå påvisingstiden for alprazolam i urin til omtrent en uke. Den vil være noe kortere etter få inntak, og noe lengre etter langvarig bruk.