Hei,
Om man er så uheldig å blander vival og alkohol, vil det slå ekstra sterkt ut på en Peth-prøve?

Mann, 35 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Nei, PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2-4 ukene.  Det som måles heter fosfatidyletanol og dannes kun ved inntak av etanol. Andre rusmidler eller legemidler påvirker altså ikke verdien så vidt vi kjenner til.

Du kan lese om om mulige feilkilder på St. Olavs hospital sine sider.