Hei, vises vallergan og lyrica på politiets spyttprøver – på det apparatet de bruker i trafikken?

Ved evt videre testing – av blod – regner jeg med (?), blir disse medisiner sett etter?

Kvinne, 35 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

«Vises vallergan og lyrica på politiets spyttprøver?» Nei de gjør ikke det.

«Ved evt videre testing – av blod – regner jeg med (?), blir disse medisiner sett etter?» Dersom du skal tas inn til videre testing forutsetter det enten 1) at noe allerede er påvist eller 2) at du kjører og/eller ter deg på en måte som tilsier at du er påvirket.

I og med at Vallergan og Lyrica ikke vises på disse testene vil du kun bli tatt til videre testing (spesifikk blodprøve) dersom du kjører og/eller ter deg på en måte som tilsier at du er påvirket. Gjør du det, vil de kunne finne både Vallergan og Lyrica dersom de ser etter det.