Hva er langtidsvirkningen til Molly?

Kvinne, 13 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi mottar en del henvendelser der brukere rapporterer om vansker i ettertiden av MDMA/ecstasy-bruk. Vanlige symptomer inkluderer depresjon, likegyldighet og lav energi. Mange rapporterer også om angst og følelse av trykk i brystet. MDMA/ecstasy kan utløse psykiske lidelser hos disponerte individer.

Søvnproblemer, humørsvingninger og hukommelsestap kan også forekomme. Vanligvis vil disse symptomene være forbigående i løpet av noen uker. Skulle de likevel vedvare, bør man kontakte hjelp.

Du kan lese mer om MDMA på våre sider om rusmidler.