Ufør 63 år, store smerter.
Hei igjen! På spørsmålet fra 63 ufør.(nyeste sprsm nå)
Spørte ikke om det var lovlig, men om dere trodde det ville hjelpe.

Hei

Mann, 63 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke forutsetning for å å mene noe om hvorvidt det vil hjelpe. Det er uansett din lege som må vurdere dette.

Her er hva forskningen sier (du har allerede fått lenker): Det er noe støtte i forskningen for at CBD kan hjelpe ved giktsmerter, MS-smerter og ved kroniske smerter.