Hei!
Ved utdeling av LAR-medisin tygget brukeren sub.tbl. i stedet for å la den løse seg opp under tungen. Brukeren sier han gjør dette for at den skal løse seg raskere opp, men jeg lurer på om dette kan gi en rusfølelse, evt. endre opptaket/depotvirkningen av Buprenorphine?

Kvinne, 25 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det gir ikke noe mer rusvirkning å tygge dem. Dersom han tygger og svelger dem (før de løses opp) vil de derimot gi dårligere virkning (de skal ikke svelges men løses opp under tungen).

En del brukere får såpass store doser buprenorfin at det tar tid å løse opp tablettene under tungen. Det er da vanlig at apoteket (eller andre) deler tablettene opp i små biter for at de skal løse seg opp raskere. Du kan gjerne tilby ham å dele opp tablettene før han legger dem under tungen.

Brukeren har rett, dersom han bare tygger dem i småbiter og legger dem under tungen, vil de tas raskere opp (men ikke gi [noe mer] rus).