Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Tramadol og Vival – helsekrav førerkort

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei,
Under gitt forutsetninger som gyldig resept fra lege mm:
Dersom man sporadisk bruker 50 mg tramadol kapsel pga skulderskade og enten sporadisk ELLER fast bruker vival 5 mg / døgn:
Hva er da lovlig ift å kjøre bil kl. 1? Jeg må vente min 8 t etter tramadol, men ikke med vival, slik jeg forsto det. Men måtte selv «føle på» om jeg er kjørbar og om ikke vente.
Hva sier dere? Altså begge deler sporadisk evt også fast vival og sporadisk tramadol.

Er ellers klar over at 3 ggr dagen m kapsel – tramadol og 5 mg vival var ok. Da anses tramadol som fast. Og forsto at da kan man ra vival ved behov….? Huff ikke helt enkelt.
Sry for dårlig forklaring 🙂
Takk for en veldig ! God informativ tjeneste !

Mann, 32 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

«Dersom man sporadisk bruker 50 mg tramadol kapsel pga skulderskade». Når det gjelder opioider er reglene som følger.

Kortvarig smertebehandling

Veilederen sier:

Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig legemiddelbehandling gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser.

Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

Det vil si at dersom du bruker tramadol sporadisk, er kravene oppfylt bare dersom du venter minst 8 timer etter inntak (gitt at du er innenfor angitt dose).

«Kronisk (langvarig) smertebehandling»

Veilederen sier:

Med «kronisk (langvarig) smertebehandling» forstås i denne sammenhengen all behandling som varer lenger enn 7 døgn.

Det vil si at dersom du bruker tramadol sammenhengende i mer enn 7 dager, er kravene oppfylt (gitt at du er innenfor angitt dose).

Benzodiazepiner

Vival fast

Veilederen sier:

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under følgende forutsetninger:

  • Legemiddelbehandlingen må ikke utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved langvarig behandling anbefales det at dette vurderes regelmessig og minst hvert halvår.

  • Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.

Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam eller oksazepam til kjøring kan skje. Spesielt diazepam har en betydelig sederende effekt. Legen må informere pasienten om hvordan legemiddelet skal brukes for ikke å være i strid med kravene til trafikksikker kjøring

Vival sporadisk

Som legen din antyder: Det er ditt eget ansvar å påse at du er skikket til å kjøre. Du kan ta Vival ved behov, men dersom du ikke bruker det sammenhengende i over 7 dager er risikoen for å være påvirket større (grunnet lavere toleranse). Hvis du skulle være så uheldig å bli stoppet vil det være en sakkyndig vurdering om dine nivåer virkestoff i blodet utgjør en risiko i trafikken.

Vival (diazepam) er et medikament som spores lenge i blodet (inntil 160 timer ved inntak av 10 mg og inntil 60 timer ved inntak 5 mg). Sporingstid er her = hvor lang tid det potensielt kan ta før du er under straffbarhetsgrensen (tilsvarende 0,2 promille). Dette betyr at du egentlig bør vente mer enn 8 timer dersom du bruker Vival sporadisk. En mulighet er å bytte medikament til et som ikke spores like lenge (feks. oxazepam, dvs. Sobril eller Alopam).

«Er ellers klar over at 3 ggr dagen m kapsel – tramadol og 5 mg vival var ok». Dette er trolig under forutsetning at det er fast bruk av begge to.

Dette er veilederen vi refererer til og som også legen din bruker.

 

 

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.