Hei

Hvordan blir det når jeg sporadisk bruker
15 mg sobril (oftest om kveld isåfall) og av og til 50 mg tramadol hurtigvirkende kapsel.
Jeg vet jeg må hente 8 t etter tramadol med kjøring og har gjort det også ift sobril (men der ikke sagt noe fra lege).

(Hva om dosene var større f.Eks 100 mg tramadol …?)

Kvinne, 32 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Tramadol og Sobril er begge sedative legemidler og det skal utvises forsiktighet ved bruk av disse samtidig. I helsekravene til førerkort kan det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter av Tramadol. Sobril har virkestoffet oksazepam og det kan brukes inntil 30 mg/døgn. Men, bruker du både Tramadol og Sobril samtidig  (opplistet i helsekravene i § 36 nr. 4 til 7), reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %.

Teoretisk sett kan du altså bruke inntil 150 mg Tramadol og 15 mg Sobril hvert døgn når du bruker begge deler. Det er krav om stabilt bruk av Tramadol, men ved sporadisk bruk eller doseøkning skal du vente 8 timer før du kjører bil. Vi anbefaler deg å ta kontakt med legen din som kjenner deg og din helsetilstand. Legen er den som er ansvarlig for å gi deg råd om trygt og sikkert bruk.