Tok siste tramadol 50mg i dag kl 11. Har tatt medisin i 4 dager, tilsammen 5 tabletter. Når kan jeg kjøre bil?

Kvinne, 48 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Der det brukes inntil én enkeltdose opiat/opioid per døgn uten samtidig bruk av langtidsvirkende opiat/opioid er helsekravet oppfylt under følgende forutsetninger:

– Legemiddelbehandlingen gir ikke en virkning som utgjør en trafikksikkerhetsrisiko.

– Ved inntak av korttidsvirkende opiat/opioid må det gå minst 8 timer før kjøring.

– Ved inntak av langtidsvirkende opiat/opioid bør det gå minst 16 timer før kjøring kan skje på en trafikksikker måte.

 

Reglene finner du i Førerkortveilederen på Helsedirektoratet sine sider. Synes du det er vanskelig å vite hva som gjelder for deg kan du snakke med legen din.