Jeg har kvote på subutex og inntar 16 mg daglig.
Jeg har lang fartstid i miljøet og vet det meste om rus og hvilken risiko det inneberer. Men jeg finner ingen info om kombinasjonen sub og kokain. Har dere info om det? Skal innta dette sammen for første gang.

Mann, 27 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Kokain har kort virketid og er derfor spesielt risikabelt å kombinere med sentraldempende stoffer. Det er fordi du risikerer å ta for mye av det sentraldempende stoffet(Subutex), siden du ikke vil kjenne den dempende effekten like sterkt når du også bruker kokain. Du risikerer da overdose når den stimulerende virkningen går ut, noe som i verste fall kan føre til død som følge av pustestans eller kvelning.

Blandingsbruk er også alltid en større totalbelastning for kroppen. Du risikerer bivirkningene fra begge stoffene i tillegg til uforutsette bivirkninger som kan oppstå når du blander.

 

 

.