Spørsmål ift medisin og kjøring vanlig bil:

Det står i reglene at pr døgn er vival tom 10 mg og for sobril tom 30 mg ok eller iallfall lovlig…Det er ikke angitt noe om oppdeling av doser eller 8 t karantene.

Hva da med med sporadisk bruk i MAX dose av disse medikamenter i en engangsdose? Dvs vival 10 mg eller Sobril 30 mg i en ENGANGSDOSE.

Evt. om forskjell: enten på dag eller (bedre) om kvelden?

Og, om ikke full dose kan tas, hva er da grensen?

Takker

Kvinne, 35 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er riktig som du sier, helsekravet er oppfylt ved regelmessig bruk av Vival( inntil 10 mg per døgn) eller Sobril( inntil 30 mg per døgn).

Det er imidlertid en forutsetning at det har gått minimum 7 dager siden du begynte på medisinen og/eller sist du endret dose. Det er da ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen.

Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge du har virkning av medikamentet. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.