Heisann
Jeg lurer på:
Jeg tar 25 mg sobril hver kveld, altså 1 gang pr. dag og min. 8 t før bilkjøring. I prsksis ofte 10 t før kjøring. Dette er fast bruk og har vært slik 1,5 år. Slik jeg forstår dette skal det være innenfor helsekrav til førerkort kl. 1, som jeg nå har prøvd lese på.
Enig? (Lege har aldr sagt noe, ei heller apotek)

Mann, 51 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Ja – så lenge du ikke overstiger 30 mg i døgnet, bruker medisinen fast og er stabil på dosen du står på, oppfyller du helsekravene til å kjøre bil. Unntaket ville være dersom du også bruker en annen medisin som kan påvirke kjøreevnen – i så fall reduseres maks tillatte døgndose av begge medisinene med 50 %. Dersom du bruker to andre medisiner som kan påvirke kjøreevnen, oppfyller du ikke helsekravene.

Regelverket finner du i Førerkortveilederen (se avsnitt om benzodiazepiner).