Kan man bruke medisiner slik ift personbil:

Etter 7 dgr/stabil og andre forutsetninger (en hel haug som ikke legen nevner! Noe han burde, siden jeg uansett har ansvaret, 1 ] ELLER?)

Dette er samtidig fast bruk slik:

2 ] a)15 mg stabil dose kveld Sobril (ikke sagt noe om karenstid, men SKAL tas om kveld jfr resept og naturlig nok mitt søvnproblem)
b) 3 x dgl 50 mg kapsel nobligan (blir stabil og jevn tilførsel = «depoteffekt».

Legen har sagt dette er ok.

Kvinne, 26 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

  1. Ja, legen bør informere deg om dette, selv om du uansett er den som har ansvaret for å være skikket til og kjøre bil.
  2. Ut ifra regelverket i Førerkortveilederen er det riktig at du kan bruke 15mg. Sobril og totalt 150 mg. Nobligan og fremdeles oppfylle helsekravet til førerkort.

Som du selv nevner er det imidlertid flere kriterier som må være oppfylt for at du skal fylle helsekravet til førerkort. Vi vet ikke nok om din medisinbruk til å kunne si at alle disse er oppfylt. Vi vil derfor anbefale deg å ta en titt på siden vår om opiater/opioider og siden vår om benzodiazepiner. Der kan du lese alle kriteriene.