Hei! Jeg skal skrive en skoleoppgave om GHB , i denne oppgaven skal jeg skrive om bl.a. virkninger, bivirkninger, opprinnelse og utbredelse i Norge. Jeg syns det er litt vanskelig og finne innformasjon om det, har dere noe informasjon?

Kvinne, 14 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hvis du sjekker våre faktasider om GHB, finner du en del info om virkninger og bivirkninger (se menyen «Mer om GHB» for utfyllende informasjon).

Når det gjelder opprinnelse, så anbefaler vi Erowids GHB-tidslinje. Den er ikke veldig detaljert, men du kan bl.a. lese at stoffet ble fremstilt for første gang i 1920. Det er et stoff som fremstilles kjemisk, men det finnes også naturlig i kroppen fra før av (i veldig små mengder).

Sammenlignet med andre narkotiske stoffer, er ikke GHB veldig utbredt i Norge. Hvis du ser på Kripos’ narkotikastatistikk (2018) kan du bl.a. lese at GHB/GBL utgjorde omtrent 2 % av beslaglagte stoffer det året.