Dersom man er i samme rom som folk som røyker cannabis, evt sitter ved siden av. Kan man kjøre bil rett etter dette da? Evt hvor lenge bør man vente? Blir det det samme som å røyke selv.
Jeg tror det er snakk om en litt mindre stue, med rundt 2-4 personer, der 1-3 personer røyker.

Kvinne, 18 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det skal veldig mye til å bli påvirket uten å røyke selv. Da må rommet være nesten helt tett og det må være ekstremt mye røyk der inne. Sjansen er altså liten for å bli påvirket i det hele tatt, og du vil mest sannsynlig være kjørbar med en gang.

Når det er sagt er det alltid ditt eget ansvar å være kjørbar. Kjenner du deg ruset, eller er i tvil, må du la bilen stå.